STUDIO ANNAMARIACORNELIA

SOCIAL DESIGN

Een social designer vertrekt vanuit een sociale context of vanuit een maatschappelijke frictie.

Vaak gaat het om een beleving* dat niet aanwezig is, een beleving dat niet optimaal is of een beleving dat een andere insteek nodig heeft.

Een social designer gaat nadenken hoe het komt dat de gewenste beleving niet ervaren wordt. Eenmaal dit duidelijk is, kunnen de puzzelstukken in een andere volgorde gelegd worden, zodanig dat er een nieuw concept gecreëerd wordt. Eenmaal het concept er is, kan de omzetting gebeuren naar producten, ruimtes, services, events, …

Social design kan op alle fronten ingezet worden, zowel in het bedrijfsleven, interieurs, openbare en publieke ruimtes, sport, landbouw, onderwijs, …

* ‘Beleving’ staat niet gelijk aan ‘belevenis’. Een belevenis is een eenmalig moment. Een beleving is de manier waarop je iets ervaart of interpreteert.