Serre Lille

Design for Social Innovation

SOCIAL DESIGN & INNOVATION vertrekt vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en menselijke behoeftes en drijfveren. 
Centraal staat de veranderende manier waarop mensen, objecten en maatschappelijke fenomenen met elkaar in verband komen en elkaar beïnvloeden. 
Dergelijke nieuwe sociaal-maatschappelijke ecologieën vormen de basis voor projecten van de ontwerpstudio. 

SOCIAL DESIGN & INNOVATION is meer proces- en systeem georiënteerd met als eindresultaat bruikbare concepten voor het bedrijfsleven, openbare en particuliere initiatieven, sport, landbouw, mode, onderwijs, architectuur, de ontwikkeling van producten, ... 

----------------------------------------- 

SOCIAL DESIGN & INNOVATION starts from social developments and human needs and dynamics. Central to the evolving way people, objects, and social phenomena related to each other and influence each other. Such new social ecologies are the basis for projects of the design studio. 

SOCIAL DESIGN & INNOVATION is more process and system oriented with as end result useful concepts for business, public and private initiatives, sports, fashion, education, architecture, agriculture, the development of products, ...