Plein

Design for Social Innovation

SOCIAL DESIGN & INNOVATION vertrekt vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en menselijke behoeftes en drijfveren. Centraal staat de veranderende manier waarop mensen, objecten en maatschappelijke fenomenen met elkaar in verband komen en elkaar beïnvloeden. Dergelijke nieuwe sociaal-maatschappelijke ecologieën vormen de basis voor projecten van de ontwerpstudio. 

SOCIAL DESIGN & INNOVATION is meer proces- en systeem georiënteerd met als eindresultaat bruikbare concepten voor het bedrijfsleven, openbare en particuliere initiatieven, sport, landbouw, mode, onderwijs, architectuur, de ontwikkeling van producten, ...

 ----------------------------------------- 

SOCIAL DESIGN & INNOVATION originates from the cross-pollination of social developments, human needs and dynamics. The evolving way in which people, objects, and social phenomena interact and influence each other creates new social-oriented ecologies, and these are the very gist of the  projects designed at Studio AnnaMariaCornelia.

SOCIAL DESIGN & INNOVATION is more process and system oriented with as end result useful concepts for business, public and private initiatives, sports, fashion, education, architecture, agriculture, the development of products, ...